Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant BAKMale/Netherlands Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 189 Deviations 369 Comments 3,570 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


This page, by the kind and free hosting of Deviantart is fully dedicated to the B.A.K.  
-Brabantse Anarchistische Kring- 2013    -No copyrights-

*De andere pagina's in deze foto-galerie willen niet altijd meteen verschijnen. Om alle afbeeldingen te zien, ga dan via de 'previous of next' knop surfend (druk eerst op een afbeelding in de gallery) naar de oudere pagina's/afbeeldingen (Gallery pagina's 2, 3 en 4).
*De afbeeldingen kunnen makkelijk gedownload worden of afdrukken op vol formaat/enkel de afbeelding (zonder comments etc), via de oranje/witte knop direct links onder de foto's in de gallery. Druk op dit oranje feedback knop(je) en je krijgt een overzicht van alle afbeeldingen om o.a. te printen.
NO copyrights on any image on this page. Even if I forgat to take away the copright symbol under some images, it's all ment for free use and sharing.
Geen kopierechten op de afbeeldingen op deze pagina- vrij te gebruiken door iedereen- ook al staat er wel een 'kopie symbool' onder de afbeelding, dit ben ik bij een aantal 'deviants/afbeeldingen vergeten weg te halen.

De Brabantse Anarchistische Kring, which is an Anarchist collective based in the South of the Netherlands.
The goal of this 'group', which is nothing more than an open collective of diverse individuals, is to spread good information, Social-Anarchist lecture, creative and positive anarchist propaganda and create 'liberty' in any way we can. The B.A.K is no formel, not even an informel organisation. Altough 'Anarchist organisation' ofcourse is very well possible (I believe) in many ways. Anarchy doesn't mean 'one way', but 'many'..it means 'liberty'. That's a first 'principle' and a clue on how anarchists feel on rules, leaders, politics, laws and also the rule of some majority in a 'democracy'. The majority is always wrong! Only free minded individuals can be 'right'.
B.A.K is there to create an open, free network  for all interested and related individuals and groups. To support, inspire, motivate, connect and activate the local anarchist projects and people, especially in the South of the Netherlands (Brabant) who believe in the theory and practise of Anarchism.
To create and not let them take all our playgrounds, voices and life away. To change the world into one big 'playground', free from all opressive forces. One of diversity, peace and liberty.

De Brabantse Anarchistische Kring heeft als doel een soort van open lokaal netwerk te worden ter ondersteuning van alle individuen en groepen die zich inzetten voor een sociale, vrije, eerlijke en anarchistische maatschappij/wereld die gebaseerd is op zelforganisatie.
Voor meer info ga naar de BAK website: Brabantseak.noblogs.org

De BAK wil verder geen formele organisatie zijn. Ook al is anarchistische organisatie, op tal van manieren wel degelijk mogelijk en niet in strijd met het 'anarchisme', zoals vaak gedacht wordt.
Ondanks dat we ons bewust zijn van de beperkingen en het feit dat ook goede propaganda de 'massa' niet snel zal overtuigen of zelfs bereiken zal.
Mensen moeten natuurlijk zelf allereerst de noodzaak voelen tot verandering. Dat is geen taak van 'anarchisten'.
Het Bak initiatief is dus vooral bedoeld om het lokaal anarchistisch geluid een stem te geven en te ondersteunen. Dit kan op vele manieren.
B.A.K heeft dan ook geen vast programma, leden, leiders, regels, verplichtingen of aanpak. heeft vooral 'vrijheid' als doel.
De BAK is vooral dan ook een idee van en voor verandering als oplossing voor de anders eeuwige onnodige confrontaties met opgedrongen gezag en geldbelang.

Wat bied de BAK?
- Geen lidmaatschap, dus gratis!
- Uw 'verzekering' tegen enige (valse) toekomst binnen deze loonslaven maatschappij, (waarvan de overheden, bedrijven en banken uw emails nu al meelezen.)
- Volledige uitsluiting door alle instituten, bedrijven en organisaties die de natuurlijke vrijheid ondermijnen.
(Zie film/docu: END;CIV, Submedia) - Goede tekst: "Sleepwalking to extinction: Capitalism and the destruction of life and Earth" Published by the Adbusters collective, 2013.
- Een gratis sticker, DIY.

Omdat het Anarchisme de enige weg is die niet vast ligt in regels, valse beperkingen of moraliteit en niet wordt bepaald door anderen maar door jouw, niet door leiders, regeringen en bazen maar door iedereen op een geheel vrijwillige basis in volledige individuele vrijheid.
Omdat alle restricties, beperkingen en mens gemaakte wetten die ons opgelegd worden door welke autoriteit dan ook (religieus, politiek, economisch), verkeerd en schadelijk zijn voor de mens, de vrijheid, de aarde; het hele leven.
Anarchisme kent enkel de 'wetten van de natuur', die in onze huidige systemen eerder worden ontkend en niet gerespecteerd.
Denk aan de massale boskap wereldwijd (want we staan niet alleen voor Brabantse issues natuurlijk) ten behoeve van slechts enkele grote bedrijven en banken, niet de mens.
In een anarchie zouden dat soort destructieve praktijken juist niet zo snel voorkomen, mede gedreven door een moordende concurrentie tussen bedrijven binnen het kapitalisme.
Dergelijke problemen (die volgens menig ambtenaar en media gemanipuleerde burger nog erger zouden zijn in een anarchistische samenleving) worden op dit moment juist geholpen en gecreerd door dit huidige systeem, de 'wet', de corruptie, macht en het recht van de sterkste, oftewel die met het geld.
Een sociaal-anarchie zou echter in theorie en ook in de praktijk zorgen voor juist een goede balans, tussen mensen en ook met de natuur zelf.
Omdat autoritair communisme, zowel als kapitalisme in feite dezelfde economische gevangenis brengt voor velen.
Het kapitalisme dat zich vaak verschuilt achter de valse noemer van 'vrijheid'.
Al deze systemen, gebaseerd op de macht van enkelen, ook een democratie zoals die nu is opgezet is vaak verkeerd en druist in tegen de vrije mens en zijn ontwikkeling.
Anarchisten zoeken hun heil in geen enkel vastliggend systeem, partij of leider.
Zij passen vrije individuele en vrijwillige organisatie toe en werken niet enkel voor de 'winst' maar voor 'het leven' zelf. Echte 'democratie' = Anarchisme.
Wij hebben bijvoorbeeld geen 'woonrecht' meer in Nederland, dat is ons door dezelfde wet van de (schijn)democratie die het ooit de mensen toekende als grondrecht weer afgenomen enkele jaren terug. Het bestaat zoals vaak enkel op 'papier'. De gewone mens profiteert echter niet mee maar wordt veelal slechts gebruikt als loonslaaf en wordt niet of nauwelijks gehoord.
Al jullie 'bazen' hebben geld geleend, of iets opgebouwd met de producten die anderen hebben gemaakt, verzonnen of simpelweg gegeven zijn door de natuur zelf.
Of ze hebben die bedrijven overgenomen van hun familie, of wellicht op zelfs sluwe en valse manier gestolen...dus nee: bazen met meer autoriteit dan de andere werknemers lopen geen extra's risico's en zijn ook helemaal niet nodig...die echte risico's lopen de arbeiders door bazen te accepteren.
Anarchisme is niet zoals velen denken een utopie, het recht van de sterkste, een wereld vol ellende en onrecht maar juist het tegenovergestelde.
Anarchisme is gebaseerd op; gelijkheid, vrijheid en solidariteit en gaat uit van vrijwillige participatie en directe actie van en door de mensen zelf.
Een wereld zonder de oude standen en klasse verschillen. Een wereld die niet langer geld boven de mens en natuur plaatst.
Een alternatief voor de zo vaak verwoestende en uitbuitende piramide structuur van het neo-liberalisme en kapitalisme.
Een wereld zonder valse leiders, zonder bazen en ondergeschikten, zonder het 'recht' van de grootste groep, zonder wetten gemaakt door andere mensen, de staat, machthebbers en degenen die het geld, grond, patenten en macht hebben.
Anarchisme is niet naief, het is de realiteit van het vrije leven.
Anarchisme is de praktijk van directe actie, diversiteit en vrijheid. (A)

"For (A) full liberation of mankind; against all opression by mankind"

For a better explanation, texts, info on Anarchism see the website(s); The Anarchist Library or A-Revolt/Digital Anarchy.
Voor informatie in het Nederlands kun je o.a. terecht op de website van de: Vrije Bond, Nederland.

This page will only show some pictures, posters, information and future flyers.

Brabant anarchisme- Anarchist Brabant- Brabo Anarcho- Anarchie in Brabant- Social-Anarchism- Brabantse Anarchistische Kring- Brabants Anarchist Collective.

Take care and be well.
Houdoe en bedankt!

deviantID

BraboAnarcho's Profile Picture
BraboAnarcho
BAK
Netherlands
Een fotopagina voor de Brabantse Anarchistische Kring.
2013.
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconplatinum1995:
Platinum1995 Featured By Owner Jun 10, 2016
Fuck homophobia and narrow-mindedness!
Reply
:iconnaturesmate:
NaturesMate Featured By Owner Mar 24, 2014   General Artist
Hallo there neighbour,
please take a look and sign if you mind:
www.campact.de/ttip/appell/eng…
Thank you al lot!
Reply
Hidden by Owner
:iconcascabel-jim:
Cascabel-Jim Featured By Owner Aug 20, 2013  Hobbyist General Artist
Thanks for the :+fav: and Added to my devWatch! íSalud! :absolut::drunk:
Reply
:iconbraboanarcho:
BraboAnarcho Featured By Owner Aug 14, 2013
(Im not dead, just very busy. but ill be BAK!)
Reply
:iconafterthedream:
afterthedream Featured By Owner Apr 9, 2013  Professional General Artist
Thanks for watching! I give you a llama of appreciation. Also, if you haven't already, check out our two-year anniversary contest to win some points: [link]
Reply
:iconlilly181:
Lilly181 Featured By Owner Apr 4, 2013
Thanks for the watches and fav's bro :heart:
Reply
:iconbraboanarcho:
BraboAnarcho Featured By Owner Apr 4, 2013
And thank you for the artwork and the colorful balloons!
Keep m up! ("
Reply
Add a Comment: